کریمی
031 -
09139152807 -
rezakarimi64@yahoo.com
زواره
1395/8/1

تاریخ ارسال: 1395/5/11 تعداد بازدید: 1367

جهت تکمیل پایان نامه با عنوان مرکز اقامتی و تحقیقات بین الملل  بیابان با رویکرد تامین آب و انرژی از ساختمان در منطقه کویر دق سرخ (زواره اصفهان)  در خواست همکاری دارم .

لذا خواهشمند است از علاقه مندان به این موضوع با اینجانب تماس حاصل تمایند

هدف پراحی یک مرکز تحقیقات تخصصی بیابان برای اولین بار در  داخل ایران  می باشد 

از همکاری شما پیشاپیش کمال تشکر را دارم