تنگرس    Amygdalus  lycioides

تنگرس Amygdalus lycioides

تنگرس Amygdalus lycioides درختچه اي پر شاخه و خالدار شاخه چه هاي جوان بدون كرك كه در ابتداي رويش قهوه اي و بتدريج خاكستري متمايل به سفيد مي شوند. ساقه هاي فرعي منتهي به خار استخواني و محكم مي باشند. برگها به طول دو تا سه سانتي متر و عرض دو تا پنج ميلي متر ، خطي با سرنيزه اي باريك توام با راس نوك تيز است. برگها بدون دمبرگ ، چرمي با دندانه هاي كنگره اي تنگ مي باشند. گلها قبل از تشكيل برگها معمولا در اواخر فصل زمستان روي ساقه هاي اصلي و فرعي تشكيل مي گردند. گلها بدون دمگل تا طول پنج ميلي متر استوانه اي و داراي جام بنفش متمايل به صورتي تا قرمز كمرنگ مي باشد. ميوه شفت مخملي تا طول 15 ميلي متر و عرض 10 تا 12 ميلي متر است. تنگرس متعلق به خانواده گل سرخ ( Rosaceae ) مي باشد . اين درختچه خاردار اغلب در اراضي آبرفتي دامنه مخروط افكنه ها و نوناحي صخره اي و سنگلاخي دامنه كوهها و گستره پاي كوهها رويش مي يابد. گلهاي صورتي و انبوه آن در اواخر فصل زمستان و اوايل فروردين ماه شكوفا شده و برگهاي آن در اروايل بهار ظاهر مي شوند . ميوه هاي نسبتا درشت اين درختچه در همين زمان رسيده و قابل جمع آوري است. نحوه زادآوري طبيعي اين درختچه از طريق بذر و كاشت نهال امكان پذير است. اين درختچه يكي از عناصر گياهي مقاوم به خشكي و كم آبي محسوب مي شود. جهت ايجاد مراتع مشجر و بويژه در دامنه كوهها و اراضي سنگلاخي قابل توصيه است . رويشگاههاي تنگرس در خطوط همباران 100 تا 300 ميلي متر گسترش دارند. خاك رويشگاههاي تنگرس اغلب لومي و لومي-رسي توام با ذرات سنگريزه و قلوه سنگي است. اين درختچه اغلب در بستر رودخانه هاي فصلي و دره هاي كوهستاني توزيع شده اند. بمنظور توسعه مراتع مشجر بويژه در خاكهاي آبرفتي و يا دامنه مخروط افكنه ها ، استفاده نمود كشت اين درختچه از طريق بذر توصيه مي شود. سازگاري بسيار بالاي اين درختچه نسبت به استرسهاي محيطي و بويژه خشكي و نقصان نزولات جوي ساليانه باعث مي شود كه از اين درختچه جهت ايجاد مراتع مشجر استفاده مي شود.

تاریخ ارسال: 1389/5/26
تعداد بازدید: 37427

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram