كلوتهاي كوير لوت؛ مرز حيات و مرگ

كلوتهاي كوير لوت؛ مرز حيات و مرگ

كلوتهاي كوير لوت؛ مرز حيات و مرگ
 غولهاي عظيم شني در دل كوير لوت كرمان رويايي فراموش نشدني در كنار گرمترين نقطه زمين و گودترين چاله مركزي ايران است، سرزميني مملو از عجايب كه مستشرقين از آن به عنوان سرزمين پريان ياد مي‌كنند و بدون شك مرز بين حيات و مرگ محسوب مي‌شود.
به گزارش مهر، شايد كمتر كسي در ذهن خود تصور كند كه كوير خشك و گسترده لوت در استان كرمان مجموعه از شگفتيهايي را در خود جاي داده است كه مي‌تواند ذهن و فكر گردشگران را سالها به خود مشغول كند، مجموعه از عجايب خلقت كه هر گردشگري را آرزومند كويري مي‌كند كه هيچ موجود زنده‌اي تاب تحمل زندگي در گرما و تنهايي آن را ندارد.
هر چند كه كوير و تنهايي و سكوت سحر آميزش هر فردي را به دل خود براي كشف ناشناخته‌ها جذب مي‌كند اما كوير كرمان در حاشيه شمالي شهرستان باستاني شهداد مجموعه‌اي از بي نظير ترين و وهم آميز ترين سازه‌ها در مقابل ديد بازديد كنندگان قرار مي‌دهد، كلوتهاي شهداد، سازه‌هاي عظيم شني در دل كوير كه تاكنون دليل علمي مشخصي براي پديد آمدنشان از سوي دانشمندان و محققان ارائه نشده است.
كلوت سازه‌اي عظيم به ارتفاعات دهها متر است كه به طول 45 كيلومتر در حاشيه كوير لوت سر از شنهاي روان برآورده اند و گويي همچون قلعه‌اي از كوير محافظت مي‌كنند و نام نگهبانان كوير را به خود نسبت داده‌اند.
مستشرقين كه براي اولين بار از اين سرزمين سراسر عجايب و وهم انگيز بازديد كردند وقتي خود را در محاصره كلوتهاي سر به فلك كشيده كوير يافتند اين سازه‌ها را شهر جن و پري ناميدند.
پرسي سايكس در اين زمينه گفته است كلوتهاي شهداد بيننده را به ناگاه در دل قصه‌هاي جن و پري مي‌برد و گويي اين ساختمانها ساخته دست بشر نيستند و دستي وراي نوع بشر در ساخت آنها دخيل بوده است.
هر چند بيننده در نگاه اول با ديدن كوير دچار ترس از تنهايي در ميان كويري خشك و بي آب مي‌شود اما شگفتيهاي اين طبيعت وحشي كه بدليل شرايط خاص آب و هوايي اجازه رشد باكتريها را نيز درخود نمي‌دهد گردشگران را به خود مي‌خواند و هر روزه تعداد زيادي گردشگر را پذيرا مي‌شود.
تلاقي ابرها و كوير در طول روز و هم نشيني ستاره‌ها و سكوت كوير در دل شب موجب شده است يكي از جذاب ترين قطبهاي گردشگري ايران كه بدون شك در دنيا بي نظير است در دل كوير كرمان نمايان شود.
برخي مي‌گويند اين سازه‌ها در طول سالها و با فرسايش زمين به دليل باد و باران بوجود آمده اند و سازنده اصلي اين سازه‌ها رودخانه شور در حاشيه اين كلوتها است.
رودخانه شور كه عليرغم خشكساليهاي سيزده ساله استان كرمان همچنان در بستر كوير خشك كرمان مي‌خرامد و هر روز بستري جديد و شكلي جديد در پهنه شنها به خود مي‌گيرد رطوبت لازم را براي جمع شدن شنها مهيا كرده و به تدريج به دليل جمع شدن شنها و بارشهاي باران اين سازه‌ها به شكل عجيب كنوني خود در آمده‌اند.
نكته قابل تامل اين است كه كلوتهاي كرمان مرز حيات و نيستي در كوير هستند بگونه‌اي كه بدليل شدت دماي هوا در حاشيه اين كلوتها به سمت كوير لوت آثار حيات كاملا محو مي‌شود و حتي باكتريها توان ادامه فعاليت در اين مناطق را ندارند.
شاهد اين امر كشف جسد گوساله‌اي در حاشيه كوير لوت است كه پس از گذشت سالها بدليل حرارت بالاي منطقه خشك شده اما هيچ گونه پوسيدگي در بدن اين حيوان ديده نشده است.
يكي از شگفت انگيز ترين مناطق كوير لوت كه در حاشيه شرقي رودخانه شور و شمال كلوتها قرار گرفته است بدون شك بي نظير ترين و فراموش شده ترين منطقه گردشگري جهان در نوع خود است كه كمتر كسي توان حضور در اين منطقه را دارد.
تپه‌اي جهنمي با حرارتي بالغ بر 63 درجه سانتيگراد
هر چند فصل گردشگري در كوير در ايام پائيز و زمستان و اوايل بهار است اما بايد گفت نام گرمترين نقطه زمين خود موجب احتياط هر گردشگري مي‌شود.
تپه‌اي از سنگهاي آذرين بجاي مانده از فعاليت آتش فشاني در دل كوير كرمان بدون شك گرمترين نقطه زمين نام‌گذاري شده است.
در اين منطقه جهنمي دمايي معادل 63 درجه سانتيگراد را در فصل تابستان رسما ثبت شده است و اين درحالي است كه پيش از اين گرمترين نقطه جهان در بيابانهاي ليبي با حرارات 57 درجه سانتيگراد ثبت شده بود به گفته مردمان محلي شهداد اين دما در گندم بريان در اوج گرماي تابستان و در تير ماه تا 70 درصد نيز افزايش مي‌يابد بگونه‌اي كه با قرار دادن يك ظرف بر روي زمين به راحتي مي‌تواند شايد گرم شدن آب درون ظرف در زماني كوتاه بود.
اين منطقه در وسعتي در ابعاد 10 در 45 كيلومتر و ارتفاع 400 متر نمايان شده است و بدون شك جهنمي ترين نقطه زمين است و هيچ جانداري تاب تحمل در اين تپه جهنمي را ندارد.
اين درحالي است كه تنها به فاصله 45 دقيقه در جهت غرب به يكي از سردترين مناطق استان كرمان يعني منطقه سيرچ مي‌رسيم كه رودخانه پر آب و سر سبزي آن مردم كرمان را به خود جذب مي‌كند.
گندم بريان مجموعه‌اي از الوان در دل كوير است بگونه‌اي كه سنگهاي آذرين اين مجموعه كوير را زينت كرده اند و طيف‌هاي مختلف رنگي را در دل كوير كرمان در مقابل ديدگان كوير گردان قرار داده است.
عميقترين چاله فلات ايران در كوير لوت
شگفتي غير منتظره ديگر اين منطقه وجود عميقترين چاله كوير مركزي كرمان در منطقه است و هر بيننده‌اي در صحنه‌اي كه در گودترين گودال كوير مي‌بيند متحير خواهد شد زيرا در گودرين منطقه كوير به راحتي مي‌تواند يكي از مرتفع ترين قلل فلات ايران را كه به كوههاي لاله زار شهرت دارند و مرتفع ترين منطقه كرمان را ببيند.
رودخانه شور نقطه بين زندگي و مرگ
يكي ديگر از شگفتهاي كوير كرمان وجود رودخانه دائمي شور در دل كوير سوزان كرمان و در كنار گرمترين نقطه زمين است.
رودخانه‌اي كه بدليل شور بودن بيش از اندازه خود يكي از شاخصهاي مهم قطع حيات در اين نقطه زندگي و مرگ است.
رودخانه شور كه از سرشاخه‌هاي بيرجند آغاز مي‌شود و درنهايت در كوير كرمان به شور زار تبديل مي‌شود خود از ديدني ترين عجايب كوير كرمان است.
اين رودخانه كه بدليل شوري بين از حد توان زيستن هر موجودي را در اطرافش گرفته است در انتهي حركتش به حدي غليظ مي‌شود كه آب رودخانه به دليل غلظت و رنگ سفيدش بيشتر به ماست مي‌ماند.
درنهايت اين رودخانه در منطقه‌اي مملو از نمك مي‌ميرد و داستان اين رودخانه نيز كه عليرغم خشكساليهاي متوالي در منطقه سالهاست در دل اين كوير مي‌خرامد نيز به پايان برسد.
نكته قابل تامل در خصوص كوير كرمان تغيير شكل هميشگي عجايب كوير كرمان بدليل فرسايش شديد باد و باران است و اين‌كه هر بار كه يك گردشگر از اين عجايب ديدن مي‌كند منطره‌اي جديد در مقابل ديدگانش مي‌بيند.
گردشگري كوير كرمان هر چند سفري يك روزه محسوب مي‌شود اما طي سالهاي اخير با احداث كمپي كپري در حاشيه جاده شهداد – نهبندان و استقرار امكانات مناسب در اين محور زمينه گردشگري را در اين منطقه كه از امنيت بسيار مطلوبي نيز برخوردار است بوجود آورده است.
 اما نكته قابل تامل در خصوص كوير و كلوتهاي كرمان لزوم توجه به نكات ايمني و همراه داشتن راهنما براي رفتن به كوير سوزان است با وجود اين‌كه ميراث فرهنگي كرمان تورهاي گردشگري را در اين منطقه ايجاد كرده و كلوتهاي حاشيه جاده نهبندان به راحتي در دسترس بازديد كنندگان است اما بايد به اين نكته توجه داشت رفتن در دل كوير بدون راهنما سرانجامي جز مرگ نخواهد داشت.
تاریخ ارسال: 1390/9/20
تعداد بازدید: 7580

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram