چند ضلعی های درياچه نمك

چند ضلعی های درياچه نمك

یكی از زیباترین مناظر دریاچه نمك وكویر اطراف آن چند ضلعی های منظمی است كه در این مقاله به بررسی نحوه ایجاد آنها میپردازیم .

برحسب میزان محمولات محلول و معلق انواع مختلفی ازچاله های تدفینی بوجود می ایند زمانیكه موادمحلول نسبتا فراوان باشند ،برروی گلهای رسی،قشری سخت تشكیل میدهند كه گل را از خشك شدن حفظ میكنند،عمل خشك شدن كند شده وگاهی باعث تشكیل چندضلعیهای درقشر سخت نمكین می شود. به اعتقاد گابریل (١٩٩٨) چهره كویرهای ایران،سبخاهائی -شوره زار - غنی از نمك میباشد.تبلور نمك بر رس فشار میاورد وانرا متورم میسازد لذا چینهایی باشعاع زیاد وطول موج تقریبی ٤٠٠متربوجودمیاورد كه پس از استقراق ، مجددا در محلهای مختلف تشكیل میشود.ورقه هائی ازنمك بابرآمدگیهای كوچك رسی كه گاهی برفی ازنمك بر روی آن دیده میشودوگاهی نیز بصورت دانه دانه میباشد،بطورمتناوب قرار میگیرند. برآمدگیهای دانه ای درمعرض بادخوردگی میباشد ، خشك شدن نیزموجب تشكیل چند ضلعیهایی در رس میشودكه پوشش نمك را نیز قطع میكنددراین صورت چهره ای از تكتیر تشكیل میشود.

محققین شوروی نیز از جمله ویژگیهای بارز چاله های تشتكی شور و رسی را بدین صورت ارائه داده اند كه،سطح این مناطق خشك شده وبصورت شكافهای در می آید،تبخیر آب شور مابین شكافهای چند ضلعیها،منجربه باقی ماندن تجمع نمك مخصوصادرمرزچندضلعیهابطورمشخص دیده میشود،كویرهادرنواحی ایرانی-تورانی توسعه خوبی دارداین نواحی كه معمولا پست ترین نقاط میباشندنقطه انتهائی حوضه مسیلها را تشكیل میدهند.لذاتوسعه رژیم بارندگی وسیلابهای مناطق بالادست(ارتفاعات)تغذیه شده ودرزمستانها،اغلب درزیر آب قرار گرفته اند و مقادیر نمكهای محلول بدان واردمیشوند،درفصل گرما و تابستان ، فرصت خشك شدن بوجودمی ایدوهمراه با ان ، موجب تشكیل پوسته ها و چند ضلعیها میگردد ، بنابراین كویرهاازتبخیرآب سطحی نتیجه میشوند و اغلب درنواحی استقرارمیابد كه درمعرض سیلهای نسبتا عظیم قرار داشته باشند،بعنوان مثال كویردریاچه نمك آران و بیدگل.
تاریخ ارسال: 1348/10/11
تعداد بازدید: 6041

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram