ورزنه، تنها شهری که زنانش چادر سفید بر سر کردند

ورزنه، تنها شهری که زنانش چادر سفید بر سر کردند
ورزنه تنها شهری است که زنانش چادر سفید بر سر کردند.
آیا می دانید تنها چادر سفید در شهر ورزنه مرسوم است و در جای دیگر سراغ نداریم این است که جاذبه ی خاص خود را دارد و هر کس که وارد این شهر می شود  اولین سوالی که برای او پیش می آید چادر سفید زنان می باشدو دراین خصوص دلایل چندی ذکر می شود.این نشان قومی است که ریشه در تاریخ چند هزار ساله داردو به سلامت از دل تاریخ بیرون آمده است    

تاریخ ارسال: 1390/9/22
تاریخ بروزرسانی: 1390/9/13
تعداد بازدید: 1698
ارسال نظر