موش کور Spalax ehrenbergi

پستانداران بیابان های ایران
    موش کور Spalax ehrenbergi
مقدمه
پستانداران در حقیقت تشکیل دهنده رده‌ای هستند که اعضای آن در اکثر اکوسیستمهای جهان جانوران غالب بوده و نقش تعیین کننده‌ای در زنجیره‌های غذایی دارند. پستانداران جانورانی هستند که دارای مو بوده و غده شیری دارند و معمولا دارای متنوعی هستند که درون حفره دندانی جای می‌گیرد. اندامهای حرکتی آنها برای راه رفتن ، سوراخ کردن ، شنا کردن یا پرواز سازگار شده است.
پنجه‌ها دارای چنگال ، قلاب یا ناخن است و قلب چهار حفره‌ای دارند. فقط دارای کمان آئورتی چپ می‌باشند. ششهای آنها بزرگ و قابلیت کشش دارد. لقاح داخلی است تخمها ریز و معمولا در زهدان برای رشد باقی می‌مانند. ماده‌ها دارای غده پستانی هستند که برای تغذیه نوزاد شیر ترشح می‌کنند و جنس نر دارای یک اندام جفت‌گیری است. گرمای بدن منظم است بنابراین خونگرم هستند.
زیر رده پستانداران
زیر رده پرتوتریا prototheria
پستانداران تخم‌گذاری هستند که دارای لوله تناسلی ادراری و دفعی مشترکند یعنی دارای کلوآک می‌باشند به همین دلیل به تنها راسته باقی مانده آنها تک حفره‌ای می گویند. اکیدنه و پلاتی‌پوس از نمونه‌های بارز آنهاست. استخوانهای کمربند سینه‌ای شامل کتف ، بین ترقوه‌ای ، غرابی پیش غرابی و ترقوه است. در دوران بلوغ فاقد دندان هستند. استخوان کیسه فوق لگنی به لگن متصل است.
زیر رده تریاها
در استخوانهای کمربند سینه‌ای ، پیش غرابی و بین ترقوه‌ای وجود ندارد و به دو بالا راسته و 18 راسته تقسیم می‌شود.
    بالا راسته Metatheria: نوزاد نارس متولد می‌شود و در کیسه مادر به نوک پستان می‌چسبد و رشد خود را کامل می‌کند. کمربند سینه‌ای شامل کتف ، ترقوه و غرابی است استخوان کیسه به استخوان لگن متصل است.
    بالا راسته Eutheria: پستانداران زنده‌زایی هستند که جفت دارند و دارای 17 راسته‌اند.
راسته جهنده خواران: مانند موش کورها
جانورانی کوچک هستند پوزه بلند و پهنی دارند پاهای آنها معمولا 5 انگشت دارد . دارای چنگال است انگشتان داخلی مقابل یکدیگر قرار ندارند. دندانهای آنها نوک تیز است از کرتاسه تاکنون بوده و هستند و در نیمکره شمالی ، مغرب هند و آفریقا زندگی می‌کنند.
تالپیده‌ها یا موش کورها
اسکالرپوس ، اسکاپانوس. چشمها پوشیده از پوست است. کف دست آنها بزرگ است و چنگالهای پیشین آنها بزرگ می‌باشد. پوشش بدن مخملی و دارای موهای کوتاه است. اغلب گونه‌ها منحصرا زیر زمین زندگی می‌کنند و تونلهایی حفر می‌کنند و در آن بسر می‌برند. از جنبندگان و کرمها و گاهی از دانه‌های سبز غذا می‌گیرند.
    موش کورها گهگاهی کرمهای خاکی را زیر زمین ذخیره و انبار می‌سازند.
    تنه موش کورها فرو رفته است. در موش کور که حشره‌خوار است، دندانها باریک و مخروطی است.
    جمجمه موش کور ، دندانها همگی مخروطی شکل برای شکار جهندگان و کرمها بکار می‌رود.
    موش کورها و حشره‌خواران به هنگام شب در هوا به دنبال خوراک می‌روند.
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%88%D8%B4+%DA%A9%D9%88%D8%B1&SSOReturnPage=Check&Rand=0

تاریخ ارسال: 1390/10/4
تاریخ بروزرسانی: 1390/10/4
تعداد بازدید: 2688
ارسال نظر