گرجی های ایران

گرجی های ایران

گرجی های ایران:
گرجی ها ابتدا در دوران صفوی ها به ایران آمدند.حدود سی هزار گرجی در زمان شاه طهماسب و حدود
دویست هزار گرجی نیز در زمان شاه عباس وارد ایران شدند. گرجیهایی که در عصر صفوی به ایران وارد
شدند در نواحی ای همانند بهشهر مازندران ،قزوین ،اصفهان و فارس سکنی گزیدند .در دوره افشاریه نیز
حدود سی هزار گرجی و در دوره قاجار حدود بیست هزار گرجی به ایران آمدند و در مناطق مختلف
 سکنی گزیدند. گرچه در طول زمان تنها گرجيان اصفهان و آن هم دسته اي كه بعد ها به فريدن كو چيدن
گرجي باقي ماندند و بقيه به دلايل مختلفی ...
مناطق گرجی نشین ایران:
گرجی های ایران:
گرجی ها ابتدا در دوران صفوی ها به ایران آمدند.حدود سی هزار گرجی در زمان شاه طهماسب و حدود
دویست هزار گرجی نیز در زمان شاه عباس وارد ایران شدند. گرجیهایی که در عصر صفوی به ایران وارد
شدند در نواحی ای همانند بهشهر مازندران ،قزوین ،اصفهان و فارس سکنی گزیدند .در دوره افشاریه نیز
حدود سی هزار گرجی و در دوره قاجار حدود بیست هزار گرجی به ایران آمدند و در مناطق مختلف
 سکنی گزیدند. گرچه در طول زمان تنها گرجيان اصفهان و آن هم دسته اي كه بعد ها به فريدن كو چيدن
گرجي باقي ماندند و بقيه به دلايل مختلفي زبان و فرهنگ خود را فراموش كردند.
مناطق گرجی نشین ایران:
آبشار پونه زار فریدونشهر(بزرگترین شهر گرجی نشین ایران)
گرجیها هم اکنون در نواحی مختلف ایران پراکنده اند . اما عمدتاً در شهر های فریدونشهر
،بوئین ، میاندشت، نجف آباد ، اصفهان ، تهران ، افوس و روستاهای چغیورت(چقیورت) ،سیبک ،خنگ
،نهضت آباد(جق جق )،شاهیوردی،شیشگا ، خویگان، آغچای ، داشکسن و آغچه زندگی می
کنند.در اکثر نقاط یاد شده گرجیها به زبان گرجی تکلم می کنند .اما در نواحی ای همانند
بهشهر،آمل،دزفول،خراسان،فارس،قزوین،آذربایجان،لرستان،شاهرود ،همدان و ... زبان گرجی
 فراموش شده است.فریدونشهر، بوئین و میاندشت بزرگترین و اصلی ترین نواحی گرجی
نشین ایران هستند.
آبشار بیدنیان(პიტნიანი) فریدنشهر
تاریخچه و وجه تسمیه مناطق گرجی نشین ایران:
شهرگرجی نشین افوس در شهرستان فریدن
فریدونشهر:در استان اصفهان قرار دارد.سنگ بناي اوليه اين شهر در سال ۱۰۱۳ به دست گرجي ها
نهاده شد.گرجیها در ابتدای ورود به این منطقه در عصر شاه عباس اول صفوی به یاد ناحیه‌ای زیبا در
گرجستان این منطقه را مارتقوپی نامیدند (که از منابع تاریخی از آن به عنوان مردانقوب یاد شده‌است)
بعد از مدتی این نام فراموش و لفظ سوپلی (در زبان گرجی به معنی آبادی) جایگزین شد که گرجیان
اکنون این شهر را به این نام می‌خوانند. سپس نام این شهر به آخوره بالابه معني انتها يا آخر وسرانجام
در سال ۱۳۴۰ به فريدونشهر تغيير يافت.
چقیورت: روستاي گرجي نشين چقيورت در فاصله تقريبي ۱۳ كيلومتري از مركز شهرستان و در سمت
غرب فريدونشهر قرار دارد. هنگام ورود گرجي ها به اين روستا ترك ها در آن سكونت داشتند. نام اين
روستا نيز ميراثي از ترك هاي ساكن اين روستاست كه از چخيورت يعني جايي كه در آن نواحي متعدد
زندگي وجود دارد به چقيورت مبدل شده است.
سيبك:سيبك در فاصله 9 كيلومتري فریدون شهر واقع شده است.گرجي هاي اوليه كه بدين
 محل وارد شدند آن را به ياد شهر و ناحيه اي زيبا در گرجستان «واشلوواني» ناميدند.
واشلوواني ناحيه اي زيبا در كارتل است. بعدها نام اين روستا از گرجي به فارسي ترجمه شد
 و وشلوواني ( جايي كه درختان سيب زيادي دارد ) به سيبك مبدل گرديد.
جق جق:اين روستا در فاصله تقريبي 13 كيلومتري از فریدون شهر قرار دارد. اين روستا بعد از انقلاب به
 نهضت آباد تغيير نام يافته است.
خنگ:اين روستا در فاصله تقريبي5 كيلومتري شرق فريدونشهر قرار دارد. در ابتدا ارامنه در اين روستا
ساكن بودند. اين روستا در سالهاي اخير به رحمت آباد تغيير نام يافته است.
مياندشت:در شهرستان فریدن قرار دارد.مياندشت اسم جديد «تورلي» ،«تولل» يا «تريل» است، نامي
كه اولين گرجيان ساكن در آنجا براي آن سرزمين انتخاب كردند.معاني متعددي بر آن آورده اند از آنجمله به
 معناي ماه و نيز دشت سبز و خرم مي باشد .
افوس:در شهرستان فریدن قرار دارد.در نيمه  اول قرن يازدهم هجري طايفه اي از گرجيان مسلمان در
ناحيه افوس ساكن شدند.نام افوس از كلمه افوسليا كه اصولاً لفظي گرجي است آمده و مردم گرجي
نسب نام طايفه يا سرزمين اوليه خود را به سرزمين تازه نهادند.
داشكسن:نام اين روستا تركي ميباشد و معنی آن سنگ بر است، اما بسياري از ساكنان آن گرجي
 زبان هستند.داشکسن از روستاهای شهرستان فریدن میباشد.
آغچه:آغچه نام قلعه اي قديمي در گرجستان ميباشد و  معنی آن در زبان ترکی سکه است.مردم اين
روستا گرجي زبان هستند.آغچه از روستاهای شهرستان فریدن میباشد.
مناطق و مکانهایی در ایران که در نامشان کلمه گرجی و کلمات مشابه آن وجود دارد:
این مناطق احتمالا متعلق به گرجی نژادانی میباشد که زبان و فرهنگ گرجی را فراموش کرده اند.
گرجی وگرج و مشتقات آنها:
اسماعیل آباد گرجی:تربت جام
گرجی آباد:بابل
گرجی:ملایر-ازنا-سیلاخورالیگودرز-تبادکان مشهد-پشت بسطام شاهرود-بوئین و میاندشت فریدن
گرج آباد:مراغه
گرجان سو:رحمت آباد رشت
گرجان:خوسف بیرجند
گورج:املش
ده گرجی:اشنویه
گرجه پشت:رودسر
گرجی خیل:پل سفید سواد کوه
گرجی سرا:لنگا تنکابن
گرجی محله:سدن رستاق کرد کوی-بهشهر-آمل(نام محله)
گرجی کلا: اسپیور و شوراب ساری
قاسم آباد گرجی:افشاریه ساوجبلاغ
امامزاده خانم گرجی:همدان
بازار گورجیلر(گورجولر):تبریز
خانه گرجی ها:یزد
گرجیان:ولایت گرجیان تا اوایل قرن چهاردهم ه.ق باقی و برقرار بودشهر کتالم و سادات شهر در حومه آن
قرار داشتندو از جنوب به جنت رودبار و ازغرب به تهنجان محدود بود.امروزه ضمیمه خاک رامسر است.
[ ک ُ]کرج و کرچ وکرتیل(کارتولی) و مشتقات آنها:
کرجار:مشهد اردهال قمصر
کرچی:لاویج نور
کرجان(کججان):سردرود تبریز
کرتیلان:جاپلق الیگودرز
کرچا:فریم ساری
مناطقی که نامشان از نامهای مختلف گرجی ها یا کلمات گرجی گرفته شده است :
*احتمالا نام گرگان(جرجان) ، طابران توس ،طبرس(تفرش) ،طبرستان(از نام قدیم گرجی ها ، تیبری
 ها یا تیبرانی ها)نیز برگرفته از نام گرجی ها باشند.با توجه به مهاجرت گرجی ها در دوران مختلف به این
مناطق این امر دور از ذهن به نظر نمیرسد.
*احتمالا تیبری ها یا تیبرانی ها از منطقه طبریه در ساحل غربی دریای جلیله فلسطین به قفقاز
مهاجرت کرده اند و یا برعکس از قفقاز به فلسطین مهاجرت کرده اند(با توجه به نام قدیمی دیگر گرجی
ها،(Iberians)ایبری ها این مهاجرت ها محتمل به نظر میرسند).نام طبریه(Tiberias)به عبری(טְבֶרְיָה
‎,Tverya)به افتخار یکی از امپراطوران روم به نام تیبریوس(Tiberius)نامیده شده است.نام تبریز نیز
میتواند برگرفته از نام طبریه (Tiberias)یا تیبری ها (Tiberians )باشد.
*نام مشهد نیز احتمالا برگرفته از نام منطقه مسختی در گرجستان است.
*نام مشگین شهر برگرفته از نام پیشکین حاکم گرجی آن منطقه بوده است.
*انزلی:در متون گرجي، انزلي را «زنزلي» نوشته‌اند. صاحب‌نظران مي‌گويند: «زنزلي»، به زبان گرجي به
 معني «چشم‌تنگ» است و در حال حاضر شهري به نام «زنزلي»، در نزديكي دلتاي ولگا و
آستاراخان روسیه وجود دارد.
*تسیخه:یا سیخه نام کوهی است در غرب استان اصفهان در منطقه فریدون‌شهر. تسیخه در زبان
گرجی به معنای قلعه است.
*ازنا:در برخی از کتب تاریخی زمان صفویه از کلمه ازناور برای نامیدن بزرگان گرجستانی استفاده شده
است .از آنجا که در دوره صفویه گروهی از اهالی گرجستان به این ناحیه کوچانده شده اند محتمل است
که کلمه ازنا از کلمه ازناور مشق شده باشد.کلمه ازناور به معنی شجاع و دلير و پهلوان وشريف و بزرگ
قوم است.
مناطقی که گرجی ها در آن زبان گرجی را فراموش کرده اند:
گرجی محله بهشهر:در روستای گرجی محله بهشهر گرجی ها ساکن هستند.گرجی ها در زمان شیخ
صفی الدین اسحاق اردبیلی به این منطقه کوچ کرده اند.
 دزفول:در زمان صفوی خانواده ای به سرپرستی ابینه خان گرجی به دزفول آمد و در آن
سکنی گزید.خانواده رشیدیان که زمانی در محله حیدرخانه دزفول ریاست داشته اند خود را از بازماندگان
 او میدانند.
 قاسم آباد رودسر:در زمان صفوی تعدادی از گرجیها در اطراف قاسم آباد رودسر ساکن شدند
 که امروزه زبان گرجی را فراموش کرده اند.
گلاب دره تهران:روستای گلاب دره تهران از ییلاقهای خوش آب و هوای شمال تهران است که مردم آن تا
همین اواخر به زبان گرجی صحبت میکردند.
قمیشلو دهاقان : روستای قمیشلو در دهاقان استان اصفهان قرار دارد که مردم آن تا همین اواخر به زبان
گرجی صحبت میکردند.
آسپاس اقلید:روستای آسپاس اقلیددر استان فارس قرار دارد که مردم آن گرجی نژاد هستند .سیاح
معروف ژان شاردن(Joan Chardin)درشرح مسافرت خود از اصفهان به شیراز می نویسد:" غالب اهالی
آسپاس در قدیم عیسوی مذهب و از اهالی قفقاز و گرجستان و سایر بلاد شمالی بوده اندکه شاه
طهماسب و شاه عباس آنها را به خاک فارس کوچانید".ژان باپتیست تاورنیه(John Baptist Tavonier)در
قسمتی از سفرنامه خود اینگونه مینویسد:"پس از آنکه از سلسله جبال ممتدی عبور کردیم به قریه
بزرگی موسوم به آسپاس سرازیر شدیم.در ابخاروی قله کوه آپار قلعه خرابه ای دیده میشود.سکنه آن از
 نژاد گرجی هستند،اما مسلمان شده اند".
 یزد:گرجی های یزدبعد از تحولاتی که در منطقه قفقاز رخ دادبه این شهر آمدند و در آنجا ریشه
 کردند.خانه گرجی ها یکی از خانه های قدیمی و متعلق به گرجی های یزد میباشدو پیرزنی که عروس
 خاندان گرجی ها بوده از آن محافظت میکند.گرجی های یزد زبان گرجی را فراموش کرده اند.
اقوامی که زبان گرجی را فراموش کرده اند:
این بخش به دلیل داشتن یک سری مشکل تاریخی ( به درخواست کاربران) حذف شد !!!
طوایف گرجی در ایران:
طایفه شاهورد:یکی از طوایف معروف گرجی ، طایفه شاهورد گرجی محله بهشهر میباشد که نژاد خالص
 گرجی میباشد که خانواده های قاسمیان ، علیپور ، تقی پور ، تقی زاده ، محمد پور جزو این طایفه
هستند.
طایفه خودسیانی یا عظیمانی:که در فریدونشهر زندگی میکنند.
طایفه توازیانی:که در فریدونشهر زندگی میکنند.
تاثیر گرجی ها بر فرهنگ ایران:
*حرکتهای چرخ تیز و چرخ چمنی و ریتمهای موسیقی ضربی همراهی کننده اش در ورزش
باستانی زورخانه ای از موسیقی و رقص جنگاوران گرجی اقتباس شده است.
*نقشی به نام چهره خورشید خانم که در بین نقاشان ایرانی رایج است همان نقش تامارا ملکه گرجی
 هاست.
*آرایش و طرح چهره زنان موسوم به قجری که تقلید مو به مویی از چهره زنان گرجی است که زمانی
زیبنده اندرونی بسیاری از شاهان و امرای ایرانی بودند و بسیاری از زنان قاجار وسمه را مانند طرح چهره
 آنان به کار می بردند.
گرجی های مشهور ایران:
الله وردی خان اوند ایلادزه: سازنده پل الله وردی خان اصفهان مشهور به سی وسه پل  ومچنین مدرسه خان شیراز
امام قلی خان اوند ایلادزه: پسر الله وردی خان فاتح هرمز و اخراج کنندة پرتغالیان و حاکم فارس
سیاوش بیگ گرجی:از نقاشان شاهنامه طهماسبی در دوران موسوم به صفوی
فرج بیگ گرجی:از نقاشان دوره موسوم به صفوی
امیر خان گرجی:آخرین آهنگساز دوره موسوم به صفوی
برهمن گرجی:سربدال بیگ متخلص به برهمن اصلش از گرجستان و ازغلامان شاه اسماعیل و از
شاعران دوره موسوم به صفوی (1077-1105) بود
سروش گرجی:مرتضی قلی بیگ ، از غلامان محمدعلی بیگ گزک یراق بود.او از شاعران دوره
 موسوم به صفوی است و شهنامه عباسی در فتوحات شاه عباس ثانی از اوست
خسرو گرجی:شاعری که در قرن ۱۳ میزیست و از غلامان گرجی مملوک حاج ابراهیم خان
کلانتر(وزیر یهودی دوره موسوم به زندیه و قاجار)بود
اشتهای گرجی:میرزا عبدالله فرزند فریدون گرجی و متخلص به « اشتها » از شاعران قرن 13 هجری
 قمری است. آقامحمدخان قاجار پدر او را با چندتن دیگر از نجبای گرجستان به ایران آورد و عبدالله صاحب
 ترجمه بسال 1245 (ق) در اصفهان تولد یافت. ابتدا « سرگشته » تخلص می کرد ولی بعدها تخلص خود
 را به « اشتها » تغییر داد. وی در سال 1289 وفات یافت.
اختر بیگ گرجی:مولف «تذکره اختر»
محمد بن پیشکین گرجی: حاکم منطقه مشگین شهر بوده و نام این منطقه به نام او معروف گشته
است.
رستم خان سپهسالار:سپهسالار ایران در دوره موسوم به صفوی
گرگین خان گرجی:والی کرمان در دوران صفوی،در زمان شاه سلیمان والى دست نشانده پادشاه
کارتیلى در گرجستان بود که بر اثر دسیسه‏هاى موضعى، سلطنت خود را از دست داد و به دربار اصفهان
 پناه آورد.
امین السلطان:صدر اعظم دوران قاجار
یوسف خان گرجی:بانی شهر اراک در دوره قاجار
منوچهر خان گرجی:حاکم اصفهان در زمان قاجار
خسروخان گرجی:حاکم گیلان در دوران قاجار و سازنده مناره یا فانوس دریایی انزلی
محمد سپیانی:نویسنده کتاب ایرانیان گرجی
 سعید مولیانی:نویسنده کتاب جایگاه گرجی ها در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران
نیما یوشیج:مادربزرگ نیمایوشیج گرجی بوده است.
ملک الشعرا بهار:مادر ملک الشعرا بهار گرجی بوده است.
رضا خان:مادر رضاخان گرجی بوده است.
 علی اکبر اوجاکه:نویسنده کتاب تاریخچه روستای گرجی محله
سیروس گرجستانی:بازیگر(از طرف پدری)
سیما گرجستانی:بازیگر(از طرف پدری)
گرجی های افغانستان
تعدادی از گرجی های عباس آباد شاهرود در زمان موسوم به صفویه به افغانستان کوچیدند و در کنار
رودخانه سرد ساکن شده و شهری را بنا نهادند که امروزه جزو منطقه هرات میباشد. افراد مسن آن
منطقه هنوز هم میتوانند به زبان گرجی صحبت کنند.
گرجی های  مشهور افغانستان
گرگین خان گرجی:ملقب به شاه نواز خان حاکم قندهار در زمان شاه سلطان حسین صفوی
ایزدخواست آباده:روستای ایزد خواست آباده در استان فارس قرار داردکه مردم آن تا همین اواخر به زبان
گرجی صحبت میکردند.
http://kartilweb.vcp.ir/?viewpost=9i377fnb224a
تاریخ ارسال: 1390/10/21
تعداد بازدید: 12552

نظرات کاربران


مهدی 1398/2/13 8:18:44

با سلام
در قشقایی هم گروهی هستند بنام گرجائی آیا کسی اطلاعی داره که گرجی هستند یا نه در صورتی که کسی اطلاع داره با مستند اعلام کنه

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram