همه چيز درباره پرندگان

همه چيز درباره پرندگان

همه چيز درباره پرندگان
پرندگان مهره داران خونگرمي هستند که بال، پر و يک منقار دارند، دندان ندارند، اسکلتي دارند که در آن استخوان هاي زيادي با هم ترکيب شده و نيز استخوان هاي زيادي در آن غايب هستند، و يک کارايي بي نهايت زيادشان، سيستم تنفس شان است. پرندگاني که پرواز مي کنند استخوان هاي قوي، پوک و ماهيچه هاي پرواز قدرتمند دارند. بيشتر پرندگان مي توانند پرواز کنند. پرندگان يک قلب بسيار قوي و يک راه مؤثر تنفس دارند-اين ها براي اين که پرندگان پرواز کنند لازم هستند. هم چنين پرندگان موقعي که پرواز مي کنند انرژي فوق العاده زيادي را مصرف مي کنند و بنابراين نياز دارند تا مقدار بسيار زيادي غذا بخورند تا قدرت پرواز داشته باشند. نه همه جانوراني که پرواز مي کنند پرنده هستند و نه همه پرندگان مي توانند پرواز کنند. توان پرواز کردن در طول تاريخ بارها و به طور جداگانه در ميان موجودات مختلف زمين به وجود آمده است. خفاش ها(پستانداراني که پرواز مي کنند)، پتروسوروس(خزندگاني که از زمان دايناسورها پرواز مي کنند) و حشراتي که پرواز مي کنند پرنده نيستند.
انواع حرکت: پرواز، دويدن و شنا
شيوه نقل و انتقال پرنده ها کاملاً با هم متفاوت است. بيشتر آن ها مي توانند پرواز کنند، بعضي مي توانند خيلي خوب بدوند و بعضي شنا مي کنند و برخي ترکيب آن ها را انجام مي دهند. بعضي از پرندگان نمي توانند پرواز کنند. شترمرغ سريع ترين پرنده دونده است اما نمي تواند پرواز کند. شتر مرغ هم چنين سريع ترين دونده دوپا در ميان همه جانوران روي زمين است. شترمرغ بزرگ ترين پرنده هم هست. بيشتر پرندگان مي توانند پرواز کنند. در پرندگان بال هاي پرواز شکل گرفته تا امکان بالا رفتن را در آن ها به وجود آورد و به آن ها اجازه دهد تا پرواز کنند. اين جانوران سبک وزن به خاطر پرواز کردن با شرايط آب و هوايي شان تطبيق پيدا کرده اند. پرواز آن ها را به شکارچيان قابلي تبديل کرده و به آن ها اجازه مي دهد از دست شکارچيان گرسنه (مثل گربه ها) فرار کنند. هم چنين پرواز آن ها را از آب و هواي ناملايم دور مي کند(به وسيله مهاجرت). شاهين تيزپر يکي از سريع ترين پرندگان است که با سرعت 90 مايل در ساعت شيرجه مي زند(بعضي ها مي گويند که آن ها مي توانند با سرعت بيش از 200 مايل در ساعت شيرجه بزنند).
پرها:
انواع مختلفي از پرها وجود دارند که کاربردهاي مختلفي دارند. پرها براي اين اهداف مورد استفاده قرار مي گيرند:
- پرواز: پرهاي پرواز در بال ها و دم پرندگان رشد مي کند.
- عايق حرارتي: پرهاي نرم زيرين که نزديک پوست رشد مي کنند پرندگان را از خيلي سرد و يا خيلي گرم شدن حفظ مي کنند.
- جفت گيري: اين امر به شدت از گونه اي به گونه ديگر متفاوت است. پرندگان مذکر اغلب رنگ شان روشن تر از پرندگان مؤنث است. اين امر پرندگان مؤنث را به سوي پرندگان مذکر  به منظور جفت گيري جذب مي کند. پرندگان مؤنث بيشتر به رنگي نياز دارند که به آن ها کمک کند تا خودشان را هنگامي که از جوجه هايش مراقبت مي کنند مخفي کنند(اگر چه پرندگان مذکر هم اغلب از جوجه ها مراقبت مي کند، با يا بدون جفت مؤنث). طاووس مذکر رنگ خيلي درخشاني دارد. طاووس مؤنث رنگش قهوه اي مات است.
تغذيه:
پرندگان امروزي هيچ دنداني ندارند(پرندگان باستاني دندان داشتند). پرندگان زبان دارند، اما برخلاف زبان ما زبان پرنده در داخلش استخوان دارد. بعضي از شکارچيان شگفت انگيز مانند عقاب ها، ديد تيزي دارند که پنج تا شش برابر تيزتر از ديد چشم انسان است. آن ها مي توانند طعمه کوچکي را از يک مايلي علامت گذاري کنند. پرندگان بيشتر وقت شان را صرف جستجوي غذا مي کنند. بيشتر پرندگان حشره خوار هستند(آن ها حشره مي خورند). بعضي از پرندگان، مثل جغدها و عقاب ها گوشتخوار هستند. بعضي از پرندگان مثل مرغ مگس خوار، باقرقره و غاز کانادايي گياهخوارند. بقيه پرندگان مانند سار، هم گياهخوار و هم گوشتخوارند. بعضي از پرندگان(مانند توکان) ميوه خوارند. بيشتر پرندگان ديد تيزشان را براي پيدا کردن غذا مورد استفاده قرارمي دهند. آن ها از منقار و فک شان براي گرفتن ساس ها، کرم ها، پستانداران کوچک، ماهي، ميوه، دانه ها و شهد استفاده مي کنند. پرندگان در کنترل طبيعي حشرات و در پراکندگي تخم گياهان نقش خيلي مهمي بازي مي کنند. بعضي از پرندگان، مثل مرغ مگس خوار شهد خوار، گرده افشان هاي مهم بعضي از گياهان گلدار هستند.
لانه ها و تخم ها:
پرندگان جوجه هايشان را در تخم هايي با پوسته هاي محکم به دنيا مي آورند که بعد از مدت زماني جوجه ها از تخم در مي آيند. بعضي از پرندگان مانند مرغ ها، هر روز تخم مي گذارند. برخي از پرندگان هم ممکن است سال ها بين هر تخم گذاري فاصله بيندازند. شترمرغ در ميان پرندگان بزرگ ترين تخم ها را مي گذارد که بيش از 11 در 18 سانتي متر محيط و وزني 1400 گرمي دارند. پرندگان لانه هايشان را براي توليد مثل در درختان، روي صخره ها يا روي زمين مي سازند. بيشتر پرندگان دست کم به وسيله يکي از والدين مورد مراقبت قرار مي گيرند تا وقتي که بتوانند پرواز کنند و غذاي شان را به دست آورند. دوره نهفتگي تخم هاي پرنده از گونه اي به گونه اي ديگر متفاوت است. هم چنين بعضي از تفاوت ها به دما بستگي دارد. بعضي از پرندگان مانند فاخته تخم هايشان را در لانه پرندگان ديگر مي گذارند. پرنده بزرگسال هم بي اطلاع از اين که اين تخم فاخته است، از آن مراقبت مي کند. بعضي از فاخته ها حتي تخم هاي ديگرشان را در لانه مي کشند تا مطمئن شوند که تخم شان غذاي کافي به دست مي آورد.
مهاجرت
گونه هاي پرندگان براي تکثير و به دست آوردن غذا در تابستان به سمت آب و هواهاي خنک تر مهاجرت مي کنند و سپس در زمستان به آب و هواهاي گرم تر برمي گردند. به طور دقيق مشخص نيست که پرندگان هنگام مهاجرت چگونه هدايت مي شوند، اما بسياري از افراد براي پرده برداشتن از اين راز که پرندگان چگونه مي فهمند که به کجا بايد پرواز کنند، مطالعه مي کنند.
طبقه بندي پرندگان:
پرندگان به طبقه زيست شناسي اوس Aves تعلق دارند و در همه جاي زمين زندگي مي کنند. پرندگان جزو آمنيوت ها amniotes هستند. اين گروه از جانوران همه چيز خواراني هستند که تخم مي گذارند و از تخم هايشان با دراز کشيدن بر رويشان محافظت مي کنند و گروهي که شامل جانوراني در بين پستانداران، پرندگان، داينا سورها و خزندگان هستند را شامل مي شوند. حدود 9000 گونه مختلف از پرندگان وجود دارد که به 146 خانواده تقسيم شده اند.
تکامل پرندگان:
پرندگان شايد از دايناسورهاي گوشتخوار(تروپودها) در طول دوره مزوزوئيک، در حدود 150 ميليون سال پيش تکامل پيدا کرده باشند. پرندگان اوليه در دهان شان دندان و روي بال هايشان چنگال هايي داشتند.
آواز پرندگان:
پرندگان آواز زيبايي دارند و آوازهاي گوناگوني هم مي خوانند. بسياري از پرندگان آواز خوان هر سال کمياب تر مي شوند. پرندگان آوازخوان يک اندام  صوتي به نام سيرنيکس syrinx دارند که در گلويشان قرار گرفته. سيرينکس عضلاني دو نيمه دارد که هر لرزش آن آوازهايي توليد مي کند، چنان که پرنده مي تواند در يک آن دو نت را بخواند. براي خواندن، يک پرنده هوا را از شش هايش از ميان سيرينکس مي دمد. آيا پرندگان زانو دارند؟ چرا پاهايشان به طرف پشت خم مي شود؟ بله، پرندگان زانوهايي دارند(زانوها اغلب زير پرهايشان هستند و به سادگي قابل ديدن نيستند). زانوهاي پرندگان مثل زانوهاي ما خم مي شوند. بخشي از پاهاي پرنده که در موقع راه رفتن به عقب خم مي شود، قوزک پا است.
ضربان قلب و تنفس:
پرندگان براي پرواز کردن، به مقدار زيادي اکسيژن نياز دارند که آن را از راه تنفس از هوا و با استفاده از شش به دست مي آورند. پرندگان هم چنين به سيستم گردش خون قوي نياز دارند که شامل يک قلب قوي است تا اکسيژن را در بدن شان گردش دهد. قلب يک پرنده خيلي سريع تر از قلب ما مي زند. قلب مرغ مگس خوار حدود 1000 بار در هر دقيقه مي زند. قلب انسان حدود 60 تا 90 بار در هر دقيقه مي زند. پرندگان با استفاده از سيستم بي همتايي که هوا را در مسيري يکطرفه از ميان سيستم تنفسي رد مي کند، تنفس مي کنند. سيستم تنفسي پرندگان خيلي کارا است و از سيستم تنفسي ما کاراتر است. پرندگان دو شش نسبتاً کوچک دارند(جايي که تبادل گاز در آن انجام مي شود)، اما شش ها به وسيله کيسه هاي هواي ريه مانند(جايي که هيچ تبادل گازي رخ نمي دهد) تقويت شده اند. اين کيسه هاي هوا به طور دايم شش ها را باد کرده نگه مي دارند(حتي موقعي که پرنده هوا را بيرون مي دهد). در حالي که شش هاي ما به طور متناوب پرو خالي مي شوند. سيستم تنفسي پرنده 20 درصد حجم پرنده را گرفته(سيستم تنفسي ما تنها پنج درصد حجم ما را گرفته). در سيستم تنفسي پرنده، هوا ابتدا از ميان کيسه هاي هوا جريان مي يابد(که حتي در داخل استخوان هاي خالي شان واقع شده) که هواي اکسيژن دار تازه را مستقيم به داخل شش هاي تيوب مانند جاري مي کند. هم موقعي که پرنده مي دمد و هم هنگامي که باز مي دمد. اين سيستم، کارايي پرنده را در تنفس افزايش مي دهد و به او اکسيژن کافي براي پرواز مي دهد.
http://www.tebyan-ardebil.ir/description.aspx?id=11002
تاریخ ارسال: 1390/10/26
تعداد بازدید: 10289

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram