مار دستي

مار دستي


مار دستي
نام علمی:Coluber ventrimaculatus
نام انگلیسی: Glossy Bellied Racer
نام فارسی : مار دستي
مشخصات : ارتفاع و پهناي پولك رسترال برابر يا كمي پهن تر از ارتفاع آن ، ‌طول پولك‌هاي بين بيني برابر يا كمي كوتاهتر از پولك جلو پيشاني ، پولك پيشاني پهن تر از پولك بالاي چشمي ، ارتفاع و عرض پولك گونه اي معمولاً برابر و به پولك پيشاني متصل ، داراي يك پولك كوچك زير چشمي كه در زير پولك جلو چشمي مستقر ،‌داراي دو پولك عقب چشمي ، پولكهاي گيجگاهي 2+2 يا 3+2 ،‌لب بالايي داراي 9 پولك ( پنجمين و ششمين پولك آن به چشم متصل ) ، چهار يا پنج پولك لب پائيني به پولك چين قدامي متصل ، پولكهاي چين قدامي برابر يا بلندتر از پولكهاي چين خلفي و به وسيله دو رديف پولك از هم مجزا ، پولك‌هاي سطح پشتي صاف و 19 عدد ، پولكهاي سطح شكمي در سمت جانبي سه گوش و 194 تا 211 عدد ،‌ پولكهاي سطح زيرين دم 82 تا 119 عدد ، پولك مخرجي منقسم .
بدن به رنگ زيتوني سبز روشن متمايل به خاكستري زيتوني متمايل به قهوه اي يكنواخت يا داراي خطوط و نقوش متفاوت . سطح شكمي در قسمت جانبي داراي خال‌هاي كوچك تيره رنگ ، سطح پشتي داراي خالهاي باريك سياه رنگ عرضي و نامنظم ، قسمت خلفي بدن يكنواخت و به رنگ زيتوني خاكستري .
حداكثر طول 125 سانتيمتر ، دم 28 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولكها و گاهي پستانداران و پرندگان كوچك.
زاد و ولد : در فصل تابستان 3 تا 7 تخم نسبتاً بزرگ مي گذارد .
زيستگاه : مناطق صحرايي ، دامنه تپه‌ها و مناطق كوهستاني .
انتشار جغرافيايي : در جنوب غربي آسيا انتشار وسيعي دارد ، هندوستان – پاكستان – ايران – افغانستان – تركيه – عراق – شوروي سابق – كويت – بحرين – عربستان در طول سواحل دريا .
پراكندگي : استانهاي تهران – اصفهان – خراسان – فارس – بو شهر – سيستان و بلوچستان – سمنان – كردستان – مركزي – قم – گلستان .
http://nature.harferooz.com/thread2543.html
تاریخ ارسال: 1390/10/28
تعداد بازدید: 4260

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram