كور مار بلوچستاني

كور مار بلوچستاني


كور مار بلوچستاني
نام علمی : Eryx johnii persicus
نام انگلیسی: Persian sand boa
نام فارسی : كور مار بلوچستاني
مشخصات : پوزه پهن و بزرگ ، ناحيه گردن نامشخص ، داراي دو جفت پولك كوچك در عقب پولك رسترال ، سوراخ بيني به شكل چاك در پولك بيني ، پولك رسترال پائيني (منتال) داراي شيار ، لب بالا داراي 9 تا 12 پولك و لب پائيني 13 تا 18 پولك ، فاقد پولك‌هاي چين قدامي و خلفي ، دور چشم داراي 10 يا 11 پولك و در فاصله بين دو چشم 6 تا 9 پولك ، بدن استوانه اي شكل ، دم كوتاه و انتهاي آن مدور ، پهناي سر و دم برابر ، پولك‌هاي سطح پشتي در قسمت قدامي صاف و در قسمت خلفي تيغه دار و 51 تا 65 عدد ، پولك‌هاي سطح شكمي باريك و 192 تا 212 عدد ،‌ پولك‌هاي سطح زيرين دم 25 – 40 عدد ، پولك مخرجي كوچك و منفرد . بدن به رنگ شني ، خاكستري ، متمايل به صورتي يا قهوه اي روشن يكنواخت يا داراي خطوط عرضي كم و بيش مشخص به رنگ قهوه اي تيره متمايل به سياه و در قسمت دم خطوط واضح تر و از هم مجزا، سطح شكمي به رنگ قهوه اي با خال‌هاي ريز سياه رنگ .
حداكثر طول 90 سانتيمتر ، دم 6 سانتيمتر .
طرز زندگي نامعلوم .
زيستگاه : صحراها ، مناطق شني .
انتشار جغرافيايي :‌هندوستان – پاكستان – ايران – افغانستان .
پراكندگي : استان سيستان و بلوچستان (زابل) .
http://nature.harferooz.com/thread2528.html
تاریخ ارسال: 1390/10/28
تعداد بازدید: 5171

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram