بازارها در روزگار قدیم بیدگل

بازارها در روزگار قدیم بیدگل

در  "بیدگل قدیم" هرجا چند مغازه وجود داشت به آن بازار می گفتند که عبارت اند از:

 1. بازار مختص آباد که در کوچه میانی مختص آباد و شامل مغازه های قصابی- بقالی- نانوایی بود.
 2. بازار رضا علی درب ریگ که شامل مغازه های نانوایی سنگکی مخروبه- نانوایی لواش- قصابی-عطاری-رنگرزی-لحیم کاری و یک کارخانه پارچه بافی بود.
 3. بازار دربریگ که آن هم شامل سه مغازه عطاری-نانوایی و قصابی بود.
 4. بازرا عنایتی که شامل سه یا چهار مورد از موارد ذکر شده یود که همگی تخریب شدند.
 5. بازار سلمقان که شامل مغازه های عطاری-بقالی-کبابی-قصابی-نانوایی بوده ست.
 6. بازار روبه روی مسجد مدرسه که شامل عطاری-کفاشی-دندانه بندی-سلمانی-دوچرخه سازی-لحیم کاری و قصابی بود.
 7. بازار شاطر ابراهیم که شامل مغازه های خیاطی-قصابی-دارو فروشی –نانوایی-سفیدگری(سفید کردن ظروف مسی)-میوه فروشی  و عصارخانه بود.
 8. بازار فخارخانه  که شامل نانوایی-قصابی-عطاری-بقالی بوده است.

ولی بازار های مهم بیدگل تقربیا در کنار یک کوچه بوده که از شمال به جنوب  از بازار چهارسوک در کنار حسینه توی ده شروع شده و به بازار مسجد نقشینه در کنار حسینه خانقاه ختم می شده و عبارت اند از:

 1. بازار چهارسوک که شامل مغازه عطاری-بقالی-داروفروشی-قصابی-رنگرزی-میوه فروشی و شیره پزخانه بوده است.
 2. بازار سرِسنگ که شامل مغازه های دندانه بندی-نجاری-میوه فروشی-قصابی-خیاطی-لحیم کاری-فالوده فروشی-سلمانی-نانوایی-آردفروشی-کفاشی-پارچه فروشی و در گذشته های دور تر شامل مغازه های کله پزی-دوشابه-حدادی-چیت سازی-پاره دوزی بوده است.
 3. بازار حاج آقا حسن که شامل نجاری-میوه فروشی-عطاری-بقالی –خرازی-رنگ رزی –نانوایی بوده است.
 4. بازار سید محمد امام در سه را کوچه که شامل عطاری-بقالی-قصابی بوده است.
 5. بازار بین مسجد نقشینه و حسینه خانقاه که شامل مغازه های قصابی-نجاری-نانوایی-سلمانی و غیره بوده است.

در روزگار معاصر بازاری به نام بازار هادی (تصویر فوق)در جوار امامزاده هادی فرزند امام سجاد در بیدگل بسیار مشهور است که مردم کالاهای مورد نیاز خود را از این بازار خریداری می کنند.

لازم به ذکر است شهرستان آران و بیدگل در شمالی ترین نقطه استان اصفهان قرار دارد.

برگرفته از صفحه 63و 64کتاب"نقش نگین بیدگل" به نویسندگی محمود ثابت نژاد ، از انتشارات مکتب بیداران با کمی تخلص.

تاریخ ارسال: 1397/9/2
تعداد بازدید: 1956

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram