توانمندی هادر تنوع زیستی ذخایر ژنتیک گیاهی

توانمندی هادر تنوع زیستی ذخایر ژنتیک گیاهی

پهنه گسترده عرصه های بیابانی کشور، مساحت قابل توجهی از اراضی خشک تا فراخشک بخش های مرکزی ایران را تحت سیطره خود قرار داده و به واسطه وجود محدودیت های متعدد زیست محیطی، همچون کمبود نزولات جوی، حاکمیت انواع استرس های محیطی نامساعد نظیر وزش طوفان شن، نوسانات شدید درجع حرارت، فراوانی انژری نورانی و اثرات سوتخریب های ناشی از فعالیت های ناآگاهانه بشر، باعث شده  تا فرصت تجدید حیات عناصر گیاهی گسترده، سلب نماید.

باوجود این ، بواسطه وجود تنوع زیستی ذخایر ژنتیک گیاهی مقاوم به خشکی و سازگار در برابر شرایط محیطی نامساعد، امروزه توانمندی عرصه های بیابانی کشور و مخصوصا بیابان های آران و بیدگل هم از لحاظ تولید علوفه برای دام های مراتع قشلاقی و هم از جنبه به کارگیری عناصر گیاهی جهت مقابله با فرسایش های بادی و تخفیف آثار مخرب طوفان های شنی سهمگین، از جایگاه بسیار والای برخوردار است.

تحقیقات انجام یافته طی دو دهه اخیر در این منطقه نشان دهنده، غنای گونه ای و تنوع زیستی ذخایرژنتیک گیاهی آن می باشد.بنابراین امروزه با علم به اینکه جهت مقابله با آثار مخرب طوفان های شن و فرسایش های بادی، استفاده انحصاری از شیوه های سنتی نظیر احداث بادشکن و مالچ پاشی به عنوان بهترین گزینه محسوب نمی شود، بلکه منطقی ترین راهکار جهت مقابله با فرایند نامساعد محیطی و جوی، کار بست شیوه تلفیقی در استفاده توام با روش های مکانیکی- شیمیایی و بیولوژیکی می باشد.

به دیگر سخن اینکه با تثبیت نواحی بحرانی، در معرض فرشایش به کمک عملیات مالچ پاشی، عملیات احیا بیولوژیک یعنی کاشت نهال- قلمه و بذر- توام با برنامه بیابان زدایی در مراتع قرق شده، می بایست انجام گیرد. دراین راستا، امروزه بر مبنای تحقیقات انجام گرفته برای اراضی نیمه شنی تثبیت شده می توان از عناصر گیاهی بوته ای نظیر گونه های علف شور،درمنه دشتی استفاده نمود.همچنین برای تثبیت شنزار های فعال و روان، ازگونه های مختلف جنس اکنبیل و دم گاوی به عنوان عناصر درختچه ای مقاوم به شرایط گرما و خشکی بهره گرفت.

چکیده ای از مقاله توانمندی های عرصه های بیابانی در تنوع زیستی ذخایر ژنتیک گیاهی

اثر:دکتر حسین بتولی، دکترای اکولوژی گیاهی و محقق ایستگاه تحقیقات مناطق خشک و بیابانی کاشان

تاریخ ارسال: 1397/9/3
تعداد بازدید: 2488

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram