شهرستان آران و بیدگل دروازه کویر ایران

معرفی شهرستان آران و بیدگل  بعنوان دروازه کویر ایران
شهرستان آران و بیدگل  در شمال استان اصفهان واقع شده است .

تاریخ ارسال: 1390/6/24
تعداد بازدید: 1957
ارسال نظر