آرامگاه امامزاده عباس(ع) روستای رشم

آرامگاه امامزاده عباس(ع) روستای رشم

       
:: آرامگاه امامزاده عباس(ع) روستای رشم          
امامزاده عباس(ع) روستای رشمآرامگاه امامزاده عباس(ع) در روستای رشم دامغان قرار دارد. آرامگاه اين امامزاده که شاهزاده عباس نيز ناميده می شد عبارتست از يک فضای هشت گوش با يک گنبد پلکانی، که معمول اين سامان است. آب انبارهايي هم که در طول راه تهران – سمنان قرار دارند، گنبد پلکانی دارند. از پلکانی که در جبهه شرقی بنای آرامگاه قرار دارد و به سقف گنبدی منتهی می شود، برمی آيد که از فراز اين بنا علاوه بر گفتن اذان به جای برج ديده بانی هم استفاده می شده است. رشم با موقعيت جغرافيايي خاص خود – ضمن اينکه تسلط کامل بر کوره راه کاروان رو و حاشيه شمالی کوير بزرگ نمک دارد – در دهانه معبر ميان کوه های انارو و دزينا، با روستاهای شمالی کوه های شمالی کوير بزرگ نمک هم در ارتباط است. گنبد امامزاده عباس(ع) هم به راه شرقی غربی حاشيه شمالی کوير تسلط دارد و هم بر دهانه معبر ياد شده.
در داخل بنا ضريح هشت گوش بسيار بزرگی است که تقريباً چهار پنجم فضا را اشغال کرده است. از ديوارها دستمال ها و عکس های ارزان قيمتی آويزان است. مردم رشم و واحه های اطراف پس از قبولی نذرشان، هر کدام به فراخور حال خود چيزی از ديوار آويخته اند. چون همه دستمال ها و عکس ها عمر چندانی ندارند، نمی دانيم بر سر دستمال ها و عکس های روزگاران گذشته چه آمده است...
بالای محراب به خط بسيار بدی نوشته شده است:
«در تاريخ شوال 1335 به اهتمام استاد سيد ميرزا تعمير شد»
بسم الله الرحمن الرحيم
تعمير اين بارگاه فردوس شان به سعی و اهتمام سلالت سادات کربلايي سيد ميرزا، فرزند ولد مرحوم کربلايي سيد محمد اصغر و بنای اين بارگاه استاد حبيب الله ولد کربلايي محمد حسين بنا قاسم ها استاد مسکن و شاگرد عبدالله خلف مرحوم کربلايي عباس و هر دو ذاکر هم ولی. استدعا اين دو سگ آستان آل حسينی که در روز جزا و آفتاب قيامت هر دو را در پناه خودت نگاه داری يا شاهزاده عباس.
به تاريخ 25  شوال 1335.
کاتب عبدالله از خواننده التماس دعا دارد.»
با توجه به زمينه خط و تازگی آن فکر می کنيم منظور از سال 1335 ، سال 1335 قمری نيست و غرض خورشيدی سابق است. با توجه به هيات عمومی بنا گمان می رود که اين اثر دوره تيموری است و به کرات بازسازی شده است. به خاطر گورستانی که در دره ميان کوههای انارو و دزينا يافتيم، گمان می بريم که رشم در زمان سلجوقيان و سلسله بعدی از اعتبار خاصی برخوردار بوده است.
http://www.tarikhaneh.com/farsi/damghan/ememzadeh%20abas.htm
تاریخ ارسال: 1390/10/10
تعداد بازدید: 8099

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram