مال‌واجرد، روستاى مال‌واجرد، اصفهان
اين روستا در ۱۲۹ کيلومترى جنوب شرقى اصفهان قرار گرفته است و آب و هواى کويرى و معتدل و خشک دارد. کوه‌هاى دملاح، کوتوره و سفيد در شمال آبادى است و باتلاق گاوخونى در ۱۶ کيلومترى شرق آن قرار دارد. در اين آبادى يک مسجد قديمى وجود دارد که کاشى‌‌کارى‌هاى آن نشان مى‌دهد که در دوران صفويه احداث شده است.
http://vista.ir/?view=data&id=115650

تاریخ ارسال: 1390/10/10
تعداد بازدید: 1328
ارسال نظر