آتشكده مهر اردشير اردستان

    
آتشكده مهر اردشير اردستان  
از اين آتشكده اطلاعات چنداني در دست نداريم.تنها ميدانيم حمزه اصفهاني در قرن پنجم هجري در كتاب خود تاريخ سني ملوك الارض و انبيا در ذكر پادشاهي كي اردشير مينويسد كه او در يك روز سه آتشگاه بر پا كرد و يكي از اين آتشگاهها آتشكده مهر اردشير در اردستان است. آتشكده هاي ديگر در ماربين اصفهان و رستاق خوار قرار دارند
http://www.iranatlas.info/atashkade/atashkade7.htm

تاریخ ارسال: 1390/10/21
تعداد بازدید: 1701
ارسال نظر