خانه های تاریخی دستگرد(برخوار)

خانه های تاریخی دستگرد :
مجموعه خانه های قاجاری و پهلوی بجا مانده شهر است که در گوشه و کنار این شهر توسعه یافته جدید واقع شده اند و بیان کننده بافت قدیم و تاریخ چند صد ساله شهردستگرد است. اين بنا ها كه اغلب به صورت خشت و گل ساخته شده داراي تزئينات گچ و نقاشي نيز مي باشند. اين بناها در مالكيت خصوصي و در حال استفاده مالكين مي باشد. خانه هاي خسروي، غفوري، نوري ،دايي زاده، آذري، صادقي و . . . ازنمونه هاي جالب اين خانه ها مي باشد .
http://www.borkhar.gov.ir/Default.aspx?tabid=2162

تاریخ ارسال: 1390/10/21
تعداد بازدید: 2460
ارسال نظر