مسجد جامع شهرخورزوق

مسجد جامع شهرخورزوق:
مسجد جامع خورزوق حدود 700 (هفتصد سال) قدمت دارد و در مركز شهر خورزوق واقع شده است. ساختمان سلطان حضرت خورزوق كه حدود200 سال قبل احداث گرديده و بر روي فراري قرار دارد كه يكي از اوليا در آن دفن گرديده است. مسجد جامع آقا و مسجد سبزعلي از مساجد قديمي شهر خورزوق مي باشد.
http://www.borkhar.gov.ir/Default.aspx?tabid=2162

تاریخ ارسال: 1390/10/21
تعداد بازدید: 2017
ارسال نظر