بزرگداشت پروفسور گنجي در كيش

بزرگداشت پروفسور گنجي در كيش

بزرگداشت پروفسور گنجي در كيش    
     همايش بزرگداشت مقام علمي پروفسور محمد حسن گنجي چهره ماندگار جغرافيا به همت انجمن سرمايه گذاران و كارآفرينان كيش در روز سه شنبه 17خرداد برگزار شد. دكتر محمود اسعدي در اين همايش سخنراني كرد كه گزيده اي از آن در پي مي آيد.
1.      در نظام هاي تعليم و تربيت همواره دليل ارتقاء و پيشرفت را در دو حوزه اصلي معرفي مي كنند. برخي معتقدند استعداد انسان ها ملاك و معيار اساسي است و ملتها و انسانهاي مستعد قادر به پيشرفت و تكامل اند. بعضي برآنند كه با پشتكار مي توان راههاي تعالي را پيمود بي آنكه از استعداد خاصي برخوردار بود البته براي هركدام از اين نظريه ها مصاديق مختلفي وجود دارد. ژاپني ها به سختكوشي و پشتكار معروفند و آلماني ها در هوش و استعداد مثال زدني اند.اما من مي خواهم تأكيد كنم كه اين دو نگاه گرچه تا حد زيادي به ثواب نزديك است ولي هيچكدام دليل اصلي رشد و تعالي نخبگان نيست. در خلال بيست و پنج سالي كه با بزرگان و نام آوران ايران و برخي نقاط جهان محشورم معتقدم كه عامل اصلي علاقه و عشق است كه انسانها را پويا و كارا مي كند. اگر شخصي به كار و رشته اي علاقه نداشته باشد پشتكار هم نخواهد داشت و استعداد هم كارايي ندارد.2.      يك منازعه تاريخي بين اهداف فرد نخبه و سازمان وجود دارد. سازمان ها انواع مختلفي دارند برخي سازمان ها اجباري، بعضي سود بخش و دسته اي ارزشي هستند در سازمانهاي اجباري شخص مجبور است دستورات مورد نظر را عملي كند و در نظام هاي ارزشمدار، ارضاء ارزشها ملاك و معيار است. اما در هر صورت تلفيق هدفهاي مشترك فرد و سازمان به اثر بخشي و كارايي فزون تري مي انجامد. و اين ممكن نيست مگر با شناسايي و تشكل افراد علاقمند و آگاه به كار خويش و هدايت آنان در جهت اهداف سازمان. بايد از ابتدا سيستمي وجود داشته باشد تا علاقمندان را كشف كند. آنگاه زمينه استعداد فرد را بيابد و در نهايت چگونگي انجام كار و تلاش را بياموزاند. روشن است اگر سازمان و مديريت يك كشور بدون توجه به اهداف مورد نظر عمل كند اعتبار خود را از دست مي دهدكه گاه به ضد خود بدل مي شود.در اينجا نقش ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي در مسئله انگيزش و علاقه مهم است حالا اگر بخواهيم با ايجاد سازماني باهدف ارتقاء موقعيت نخبگان عمل كنيم بايد توجه كنيم تمام عناصر در جهت تكميل هم عمل كنند. در اينجا نكته مهم ادراك كليشه اي است. گاه سازمانهاي تشكيل مي شود با اهداف مشخص و كلي و بسيار عالي اما در عمل دقيقاً مخالف اهداف روي كاغذ و از پيش تعيين شده نتايج حاصل مي شود.اكنون ما سازمانهايي داريم كه به رغم تلاش صادقانه مديران آنان براي كمك به نخبگان نتيجه لازم حاصل نشده است شايد به دليل ادراك كليشه اي است كه برخي مديران دارند اين خاطره گفتني است، من هنگامي كه مي خواستم تمبر پروفسور گنجي را به همراه تني چند از نخبگان چاپ كنم با مقاومتي شديد مواجه شدم. آنها مي گفتند مگر اين استادان فوت كرده اند كه شما مي خواهيد تمبر آنها را چاپ كنيد؟ گويا اين امر عجيب بود كه در زمان حيات استادان هم مي توان از آنان تجليل و قدرداني كرد. اما پس از يك دهه تلاش، توانستيم بسياري از اهداف مورد نظر برسيم. مستحضريد كه پاسداشت زندگان مهم ترين اقدام ما بوده است.در سالهاي نخست حتي وقتي برنامه تلويزيوني از يك استاد ساخته مي شد  برخي تماس مي گرفتند و تسليت مي گفتند! فكر مي كردند كه او بايد فوت كرده باشد تا از او يادي بشود.اكنون خوشحالم فرهنگ قدرداني بيش از پيش تعميم يافته است البته ما فقط سنت هاي خود مان را زنده كرده ايم و الا تجليل از بزرگان سنت ما بوده است. و اين وظيفه نه يك سازمان كه همه نهادها و افراد است.3.      پروفسور گنجي شخصيتي علاقمند و عاشق كار خود است. او با علاقه وافر خود يك تنه توانست علي رغم مشكلات بسيار نهادي اساسي در كشور ايجاد كند كه امروز نتايج آنرا بنحوي مي بينيم و مي فهميم. و اگر امروز ما اينجا گرد آمديم تا بار ديگر ياد و خاطره تلاش او را در يك قرن گرامي بداريم بيشتر يادآوري اين نكته است كه بايد در نظام تعليم و تربيت ما تحولي اساسي رخ دهد و نهادهاي مرتبط با نخبگان به گونه اي عمل كنند تا نخبگان در اقصاي ايران ـ در روستاها وشهرها شناسايي، جهت دهي و حمايت مادي و معنوي شوند تا در جهت اصلي كشور و مرتبط با نيازهاي مملكت كار كنند تا انشاءالله شاهد ايراني قدرتمند و توسعه يافته باشيم. اكنون البته با رقه هاي پيشرفت بوضوح ديده مي شود اما تنها با ارتباط مستمر نخبگان با بدنه فكري و اجرايي كشور است كه گره هاي اساسي باز مي شود. در نظام تعليم و تربيت اسلامي نيز بر ايمان و عمل صالح تأكيد شده است. پيش ترها در مجالس وعظ هنگامي كه جمعيت متراكم مي شد كسي از ميان جمعيت مي گفت براي رضاي خدا هر كس يك قدم پيش گذارد. در يكي از اين مراسم وقتي واعظ و خطيب روي منبر قرار گرفت گفت من چيزي فراتر از جمله اي كه شنيديد نمي گويم. هر كس يك قدم جلوتر گذارد رضاي خدا حاصل شده است و پروفسور گنجي حداقل يك گام به پيش گذاشته است. اين سخن حكيمانه آغاز پيشرفت حقيقي است.
تاریخ ارسال: 1390/9/20
تعداد بازدید: 4591

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram