محمدخسروشاهی هستم، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری از دانشگاه تهران و دکتری اقلیم-هیدرولوژی از دانشگاه تربیت مدرس ، نیمی از عمر خدمتی خود را در سازمان جنگلها, مراتع و آبخیزداری کشور ( در زمینه بیابانزدایی, آبخیزداری و آموزش منابع طبیعی) سپری کرده ام و از سال 1374 در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور به عنوان یک عضو هیات علمی مشغول بکارم. هدف از راه اندازی این وبلاگ، انتشار آموخته های علمی و عملی در طول قریب به 30 سال کار اجرایی-آموزشی و تحقیقاتی برای استفاده کارشناسان، محققان و دانشجویان عزیز دانشگاه ها است

http://khosromk.blogfa.com

تاریخ ارسال: 1390/9/12
تعداد بازدید: 2831
ارسال نظرمطالب مرتبط