• استاد پرویز کردوانی در سال ۱۳۸۱ ه .ش برنده جایزه مهرگان علم شد. او این جایزه را به خاطر تالیف کتاب « خشکسالی و راههای مقابله با ‎آن »‌دریافت کرده است. وی جایزه خود را که شامل یک تندیس به اضافه مبلغ یک میلیون تومان بود را به جوانان گرمسار اهداء کرد تا برایشان کتاب خریداری شود. دیگر افتخارات کسب شده استاد کردوانی به قرار زیر است:
 • احراز رتبه اول در بین تمامی دانشجویان رشته کشاورزی در آلمان در سال ۱۹۶۶ (۱۳۴۵) و دریافت جوائز به همین مناسبت از مقامات مربوط در آلمان و ایران
 • ۵ سال تحقیق در بیابان لوت ایران ۵۱-۱۳۴۷ و کشف جدید و منحصر به فرد در جهان در آن (گرمترین نقطه کره زمین به عبارت دیگر خیلی گرم تر از دیگر بیابانهای جهان, مانند کلوتها عارضه منحصر به فرد در جهان و دیگر ویژگی ها)
 • احراز رتبه سوم در طرح کارائی علمی در بین تمامی ۱۳۶۷ نفر اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران و مؤسسات وابسته در سال تحصیلی ۷۶-۷۳
 • انتخاب به عنوان شخصیت برجسته و مفاخر فرهنگی استان سمنان (زادگاه خود) در سال ۱۳۷۷
 • احراز سه پایه ترفیع استادی در یک سال (دو پایه تشویقی به منظور قدردانی از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی) در سال ۱۳۷۹ – دریافت جایزه کتاب برتر استان زادگان (سمنان), آبان ۱۳۸۰
 • برنده جایزه “مهرگان علم” به خاطر تألیف بهترین کتاب سال ۱۳۸۰ از بین ۱۵۷ کتاب در زمینه محیط زیست
 • انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران, ۱۳۸۰
 • دریافت لوح تقدیر به خاطر “اهداء کننده نمونه کتاب” در سطح استان زادگان, ۱۳۸۱
 • انتخاب به عنوان عضو اصلی قطب علمی دانشگاه, ۱۳۸۱
 • احراز رتبه ۲۹ استادی در سال ۸۲ و بازنشسته شدن در شهریور همین سال
 • انتخاب به عنوان چهره ماندگار علمی کشور در سال ۸۴
 • تجلیل و قدردانی به مناسبت های مختلف توسط سازمانهای مختلف