نتایج جست و جو


نمایش مقالات - روباه شنی

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه شنی پستانداران بیابان های ایران روباه شنی روباه ها نیز در لانه هایی كه حفر می كنند، زندگی می كنند.…


نمایش مقالات - روباه تركمني

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه تركمني پستانداران بیابان های ایران روباه تركمني روباه ترکمنی یا روباه سر دُم سیاه نژادی است که…


نمایش مقالات - روباه افغانی یا روباه سیاه

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه افغانی یا روباه سیاه روباه افغانی یا روباه سیاه نام علمی : Vulpes Cana نام انگلیسی : Black Fox جثه این روباه


نمایش مقالات - روباه خاكستری

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه خاكستری روباه خاكستری نام علمی :Urocyon Cinereoargenteus نام انگلیسی : Grey Fox طول بدن : 81- 53 سانتیمتر طول دم : 44-7…


نمایش مقالات - روباه قطبی

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه قطبی روباه قطبی نام علمی : Alopex Lagopus نام انگلیسی : Arctict Fox طول بدن : 55- 53 سانتیمتر طول دم : 30 سانتیمتر وزن…


نمایش مقالات - روباه كولپئو

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه كولپئو روباه كولپئو نام علمی : Pseudalopex Culpaeus نام انگلیسی : Culpeo fox طول بدن : 120 60 سانتیمتر طول دم : 45-30 سانتیمتر…


نمایش مقالات - روباه كیت

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه كیت روباه كیت ( از خانواده روباه تیز پا ) نام علمی : Vulpes Macrotis نام انگلیسی : Kit fox طول بدن : 52-38 سانتیمتر…


نمایش مقالات - روباه فنك

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه فنك روباه فنك نام علمی : Vulpes Zerda نام انگلیسی : Fennec Fox طول بدن : 41- 24 سانتیمتر طول دم : 31-18 سانتیمتر وزن…


نمایش مقالات - روباه معمولی (‌روباه قرمز )

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه معمولی (‌روباه قرمز ) روباه معمولی (روباه قرمز ) نام علمی : Vulpes Vulpes نام انگلیسی : Red Fox این روباه از…


نمایش مقالات - روباه خرچنگ خوار

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه خرچنگ خوار روباه خرچنگ خوار نام علمی : Cerdocyon thous نام انگلیسی : Crab eating fox طول بدن : 64 سانتی متر طول دم…