نتایج جست و جو


نمایش مقالات - روباه گوش خفاشی

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه گوش خفاشی روباه گوش خفاشی نام علمی : Otocyon Megalotis نام انگلیسی : Bat eared fox طول بدن : 66-46 سانتیمتر طول دم :…


نمایش مقالات - روباه شنی

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه شنی پستانداران بیابان های ایران روباه شنی روباه ها نیز در لانه هایی كه حفر می كنند، زندگی می كنند.…


نمایش مقالات - روباه تركمني

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه تركمني پستانداران بیابان های ایران روباه تركمني روباه ترکمنی یا روباه سر دُم سیاه نژادی است که…


نمایش مقالات - روباه خاكستری

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه خاكستری روباه خاكستری نام علمی :Urocyon Cinereoargenteus نام انگلیسی : Grey Fox طول بدن : 81- 53 سانتیمتر طول دم : 44-7…


نمایش مقالات - روباه تیز پا

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه تیز پا روباه تیز پا نام علمی : Vulpes Velox نام انگلیسی : Swift Fox طول بدن : 53-38 سانتیمتر طول دم : 26-18 سانتیمتر…


نمایش مقالات - روباه خرچنگ خوار

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه خرچنگ خوار روباه خرچنگ خوار نام علمی : Cerdocyon thous نام انگلیسی : Crab eating fox طول بدن : 64 سانتی متر طول دم…


نمایش مقالات - روباه كولپئو

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه كولپئو روباه كولپئو نام علمی : Pseudalopex Culpaeus نام انگلیسی : Culpeo fox طول بدن : 120 60 سانتیمتر طول دم : 45-30 سانتیمتر…


نمایش مقالات - روباه قطبی

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه قطبی روباه قطبی نام علمی : Alopex Lagopus نام انگلیسی : Arctict Fox طول بدن : 55- 53 سانتیمتر طول دم : 30 سانتیمتر وزن…


نمایش مقالات - روباه فنك

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه فنك روباه فنك نام علمی : Vulpes Zerda نام انگلیسی : Fennec Fox طول بدن : 41- 24 سانتیمتر طول دم : 31-18 سانتیمتر وزن…


نمایش مقالات - روباه كیت

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی روباه كیت روباه كیت ( از خانواده روباه تیز پا ) نام علمی : Vulpes Macrotis نام انگلیسی : Kit fox طول بدن : 52-38 سانتیمتر…