كور مار سليماني

كور مار سليماني 1390/10/28

كور مار سليماني نام علمی : Eryx miliaris pallas نام انگلیسی: Black Sand Boa نام فارسی : كور مار سليماني مشخصات : سر و پوزه كمي برآمده ، چشم‌ها متمايل به سمت بالا ،‌داراي چهار پولك در…

كور مار بلوچستاني

كور مار بلوچستاني 1390/10/28

كور مار بلوچستاني نام علمی : Eryx johnii persicus نام انگلیسی: Persian sand boa نام فارسی : كور مار بلوچستاني مشخصات : پوزه پهن و بزرگ ، ناحيه گردن نامشخص ، داراي دو جفت پولك كوچك در عقب…

كور مار عربی

كور مار عربی 1390/10/28

كور مار عربی نام علمی : Eryx (Pseudogongylophis) jayakari نام انگلیسی: Arabian Sand Boa نام فارسی : كور مار عربی مشخصات : چشم كوچك و از سمت بالاي سر قابل رؤيت ، پولك رسترال پهن و بزرگ و در قسمت خلفي…

كور مار معمولی

كور مار معمولی 1390/10/28

كور مار معمولی نام علمی : Eryx jaculus jaculus نام انگلیسی: Javelin Sand Boa نام فارسی : كور مار معمولی مشخصات : اندام مار كلفت و كوتاه ، چشم كوچك با مردمك عمودي و متمايل به سمت جانبي سر ،‌دور…

مار آتشي (سياه سوجه)

مار آتشي (سياه سوجه) 1390/10/28

مار آتشي (سياه سوجه) نام علمی : Coluber jugularis نام انگلیسی: Fire racer snake نام فارسی : مار آتشي (سياه سوجه) مشخصات : پوزه كم و بيش برجسته و پهن ،‌طول پولك رسترال كمي بيش از عرض آن ،…

كور مار خراسانی

كور مار خراسانی 1390/10/28

كور مار خراسانی نام علمی : Eryx tataricus vittatus نام انگلیسی: Tartar Sand Boa نام فارسی : كور مار خراسانی مشخصات : گردن نامشخص ، پوزه كلفت و كمي برآمده ،‌عرض پولك رسترال بيش از ارتفاع…

مار سوجه يا آتشي

مار سوجه يا آتشي 1390/10/28

مار سوجه يا آتشي نام علمی : Coluber caspius Gmelin نام انگلیسی: Large Whip Snake نام فارسی : مار سوجه يا آتشي مشخصات : قسمت فوقاني پوزه گرد ،‌داراي يك پولك جلو چشمي و دو پولك عقب چشمي ، پولك…

مار آتشي 1390/10/28

مار آتشي نام علمی : Coluber schmidti نام انگلیسی: نام فارسی : مار آتشي مشخصات : در قسمت مياني بدن پولكهاي سطح پشتي 19 عدد ، لب بالا داراي 8 پولك ، پولك‌هاي سطح پشتي داراي دو حفره…

مار دستي بلوچستانی 1390/10/28

مار دستي بلوچستانی نام علمی : Coluber karelini mintonorum نام انگلیسی: نام فارسی : مار دستي بلوچستانی مشخصات : نوك پوزه باريكتر از كلوبرودوراكيس ، پولك رسترال برجسته به سمت پائين خميده…

مار خالدار

مار خالدار 1390/10/28

مار خالدار نام علمی : Coluber karelini Brandt نام انگلیسی: Spotted Desert Racer نام فارسی : مار خالدار مشخصات : پوزه برجسته و مشخص ، اندازه پولكهاي بين بيني برابر پولكهاي جلو پيشاني ،‌داراي…

مار پلنگي

مار پلنگي 1390/10/28

مار پلنگي نام علمی : Coluber nummifer Reuss نام انگلیسی: Coin Snake نام فارسی : مار پلنگي مشخصات : پولكهاي قدامي گيجگاهي بزرگ ،‌ششمين پولك لب بالا به وسيله پولك زير چشمي از چشم مجزا…

قمچه مار

قمچه مار 1390/10/28

قمچه مار نام علمی : Coluber najadum نام انگلیسی: Dahl's Whipsnake نام فارسی : قمچه مار مشخصات: بدن استوانه اي شكل ، سر باريك و پوزه برجسته ، پولك گيجگاهي طويل ، داراي يك پولك جلو چشمي…

مار قيطاني

مار قيطاني 1390/10/28

مار قيطاني نام علمی: Coluber rhodorachis نام انگلیسی: Braid Snake نام فارسی : مار قيطاني مشخصات : بدن كشيده و باريك ، ‌پوزه نسبتاً تيز و مشخص ، پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن ،‌…

مار پلنگي

مار پلنگي 1390/10/28

مار پلنگي نام علمی:Coluber ravergieri Menetries نام انگلیسی: Ravergier`s racer نام فارسی : مار پلنگي مشخصات : پوزه برجسته و گردن مشخص ، قسمت قدامي پولك پيشاني پهن تر از پولك بالاي چشمي و كوتاه…

مار كوتوله

مار كوتوله 1390/10/28

مار كوتوله نام علمی: Eirenis collaris نام انگلیسی: نام فارسی : مار كوتوله مشخصات : پهناي پولك رسترال كمي بيش از طول آن و از سمت بالا قابل رؤيت ، داراي يك پولك بيني ، ‌شيار پولكهاي…

گرگ مار

گرگ مار 1390/10/28

گرگ مار نام علمی: Coronella austriaca austriaca نام انگلیسی: Smoth Snake نام فارسی : گرگ مار مشخصات : ناحيه گردن به سختي قابل تشخيص ، بدن استوانه اي شكل ،‌مردمك چشم گرد ،‌پوزه برجسته يا…

مار دستي

مار دستي 1390/10/28

مار دستي نام علمی:Coluber ventrimaculatus نام انگلیسی: Glossy Bellied Racer نام فارسی : مار دستي مشخصات : ارتفاع و پهناي پولك رسترال برابر يا كمي پهن تر از ارتفاع آن ، ‌طول پولك‌هاي بين…

مار دستي (دسملینتا)

مار دستي (دسملینتا) 1390/10/28

مار دستي (دسملینتا) نام علمی: Eirenis decemlineata نام انگلیسی: نام فارسی : مار دستي مشخصات : طول و پهناي پولك رسترال برابر يا پهناي آن كمي بيش از طولش ، داراي يك پولك بيني ،‌شيار…

توله مار

توله مار 1390/10/28

توله مار نام علمی: Eirenis coronella coronella نام انگلیسی: نام فارسی : توله مار مشخصات : پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن و از سمت بالا قابل رؤيت ، شيار بين پولكهاي بين بيني برابر…

مار كوتوله (مدستا)

مار كوتوله (مدستا) 1390/10/28

مار كوتوله (مدستا) نام علمی: Eirenis modesta نام انگلیسی: نام فارسی : مار كوتوله مشخصات : پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن و به سختي از سمت بالا قابل رؤيت . داراي يك پولك بيني ،…

استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram